Πρόγραμμα 2ωρης καθημερινής μελέτης και προετοιμασίας

 σε όλα τα σχολικά μαθήματα της επόμενης μέρας.


>  Με δασκάλους/ες παιδαγωγικού τμήματος & ειδικευμένους στην  ειδική αγωγή.

> Στο πιο κατάλληλο, ζεστό και ευχάριστο περιβάλλον,


Οργανωμένο, συστηματικό και αποδοτικό διάβασμα. 

> τα παιδιά μαθαίνουν να μελετούν σωστά & αγαπούν να μαθαίνουν.

> μαθαίνουν να συγκεντρώνουν τη μελέτη τους σε συγκεκριμένο χρόνο.

> καλύπτουν πιθανά κενά με εξατομικευμένο σύστημα μελέτης.

κατανοούν σε βάθος την ύλη των μαθημάτων και αφομοιώνουν απαραίτητη γνώση, ώστε να προχωρήσουν χωρίς εμπόδια &  με γερές βάσεις στις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες.

> αναπτύσσουν γνώσεις & δεξιότητες ευχάριστα & αποδοτικά.

> καταφέρνουν με τη βοήθειά μας χωρίς άγχος και προστριβές στο σπίτι , να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους και να έχουν καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο.

>  Οι μαθητές Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού, προετοιμάζονται στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά για εξετάσεις Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, υποτροφίες Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων & πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς.

 

Ελεύθερος χρόνος για το παιδί και τους γονείς.

Τα παιδιά ολοκληρώνουν όλα τα μαθήματα, έχοντας χρόνο & για άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες.

Οι γονείς απαλλάσσονται από την πίεση & το άγχος του καθημερινού διαβάσματος

έχοντας χρόνο για δημιουργική απασχόληση με την οικογένεια.


50% Special Offer   με εγγραφή σε τμήμα Αγγλικών