GROUP 5-8 ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ. "Κλειστά", Ομοιογενή σε Επίπεδο & Ηλικία. Τeamwork, Collaboration & Brainstorming.

Τα τμήματα μας έχουν περιορισμένο αριθμό σπουδαστών και συγκεκριμένα μέλη γιατί με αυτόν τον τρόπο συνδικάζεται εξατομικευμένο μάθημα με τα οφέλη της ομάδας καθώς η γλώσσα είναι κοινωνική διαδικασία.. Η διάταξη της αίθουσας καθώς επίσης και το ότι τα τμήματα αποτελούνται από άτομα της ίδιας ηλικίας και του ιδίου επιπέδου δημιουργούν τις συνθήκες για να εφαρμόζονται βασικές παιδαγωγικές αρχές όπως: ευγενής άμυλα και διαρκής συμμετοχή του σπουδαστή στο μάθημα.


Εξατομικευμένη & βιωματική μάθηση.

Πολλαπλοί τρόποι προσέγγισης ανάλογα τον μαθησιακό τύπο του σπουδαστή.


ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου- Παιδαγωγοί.

Πιστοποιημένοι, Ειδικευμένοι & Καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί Πανεπιστημιακής κατάρτισης ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, έχουν διδαχθεί παιδαγωγικές μεθοδολογίες και ψυχολογία. Εκπαιδευμένοι  με ειδικά σεμινάρια στο σύστημα της σχολής  και  με πολυετή συνεργασία στη σχολή.


Ομάδα Ποιοτικού Ελέγχου & Ανάπτυξης νέων πρωτοποριακών προγραμμάτων.


Εκπαιδευτικό Πλάνο, Ρυθμός & Στόχοι ανά επίπεδο.

Ροή προγράμματός με [Εξάσκηση- Επανάληψη-Εμπέδωση- Αξιολόγηση] x 6 φορές για κάθε «κομμάτι ύλης».


Εκπαιδευτικό Υλικό & Βιβλία με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους & περιεχόμενο.

Το διδακτικό υλικό επιλέγεται με αυστηρά παιδαγωγικά κριτήρια τα οποία έχει θέση το Ακαδημαικό  τμήμα της Σχολης.. Συμπληρώνονται δε με τα συγγράμματα ΑΧΟΝ προκειμένου η κατάρτιση του σπουδαστή να είναι πληρέστερη.Διιαδραστικοί Πίνακες και Υλικό σε κάθε μάθημα.


Ψηφιακή Πλατφόρμα εκπαίδευσης & Web books.

 για εξάσκηση, επανάληψη, ,αφομοίωση & αξιολόγηση στη σχολή & στο σπίτι.


Action@AXON.

 Νέο πρωτοποριακό & διαδραστικό πρόγραμμα  Action@AXON. - Extra speaking & writing-Language in action with Activities, Διαδραστική & βιωματική εκπαίδευση με ψυχαγωγία.

INGLISH.

Χρήση αυθεντικού υλικού (karaoke, sports, hollywood,  αποσπάσματα ταινιών, τραγούδια, κλπ.) για να βελτιωθεί η επικοινωνία των σπουδαστών στην ξένη γλώσσα αλλά και για να διασκεδάζουν μαθαίνοντας!

Game-based Web Project.

ProgramInEnglish,  LondonLIVE.


Εκδηλώσεις, Θεατρικά Εκδρομές, Κοινωνικές & Πολιτιστικές Δράσεις.

για χρήση & εμπέδωση γλώσσας


CONVERSATION CLASS μιλάμε τη γλώσσα καθημερνά.

και ξεχωριστό μάθημα το οποίο έχει στόχο αυστηρά και μόνο τον προφορικό λόγο, διότι πιστεύουμε ότι εάν η γλώσσα δεν μιλιέται, είναι σαν να μην την γνωρίζουμε. Προκειμένου να το επιτύχουμε εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές όπως βιντεοσκόπηση σπουδαστών, χρήση FLASH CARDS,κ.α.

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ.

Ο ΑΧΟΝ εφάρμοσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και καθιέρωσε τα μαθήματα με βιντεοσκοπήσεις. Σε τακτά χρονικά διαστήματα βιντεοσκοπείται η τάξη και ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να συνειδητοποιεί τα λάθη του, να τα θυμάται και να τα διορθώνει. Επίσης μαθαίνει από τα λάθη των άλλων που βλέπει κατά τη διόρθωση. Το μάθημα αυτό είναι πολύ ευχάριστο και πολύ ενδιαφέρον. Αποτυπώνονται στη μνήμη του σπουδαστή οι σωστές συνομιλίες, τις οποίες και καλείται να χρησιμοποιεί στο εξής.

ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΑ.

Η ύλη των βιβλίων που διδάσκονται στον ΑΧΟΝ είναι συνδεδεμένη με βιντεομαθήματα, τα οποία συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εμπέδωση της. Τα βιντεομαθήματα καθιστούν τη μάθηση πιο ευχάριστη και την απομνημόνευση λιγότερο βαρετή. Επίσης συμβάλλουν στην διαρκή ενεργοποίηση του σπουδαστή.

SLIDES - FLASH CARDS.

Κάθε μάθημα που διδάσκεται στον ΑΧΟΝ συνοδεύεται από μια σειρά slides, τα οποία προσφέρουν στο σπουδαστή ευκαιρίες κατανόησης των μηχανισμών λειτουργίας και αποτελεσματικής χρήσης της διδασκόμενης γλώσσας. Είναι δε γνωστό ότι μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις. Η προβολή της εικόνας αποτελεί αιτία συζήτησης.Language Lab - εργαστήριο γλώσσας με χρήση νέων τεχνολογιών.

εξατομικευμένη εξάσκηση μέσω Η/Υ & με τη χρήση των multimedia, αυτενεργεί και ζει εξατομικευμένα όλη τη διδασκόμενη ύλη. Αυτενέργεια, εμπέδωση, αφομοίωση & αξιολόγηση της γλώσσας. Ευχάριστα & διαδραστικά με επίβλεψη, στη σχολή. 


Study Lab. 

μελέτη με επίβλεψη και καθοδήγηση στη σχολή,  για μεγαλύτερη συγκέντρωση, πειθαρχία και αποτελεσματικότητα.


Ψηφιακό Διαδραστικό υλικό στο σπίτι.

Webbook & E-book  Όλο τα βιβλίο στον Η/Υ, έτσι ο μαθητής  ακούει όσες φορές θέλει κείμενα, γραμματική, λεξιλόγιο, σαν να έχει την καθηγήτρια του διπλά του και αποκτά τέλεια προφορά. Επίσης έχει έξτρα ασκήσεις & τεστ για εμπέδωση & αφομοίωση. 


Οn-line & Υβριδικό μάθημα.

 Σε περίπτωση σοβαρού κολλήματος ή ασθενείας.


Personal tutoring.

 εξατομικευμένη φροντίδα με επιπλέον Ενισχυτικά Μαθήματα & Υλικό. Όταν & όπου απαιτείται & ύστερα από την εβδομαδιαία και μηνιαία αξιολόγηση μέσω των Διαγωνισμάτων. 


ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-Αξιολόγηση.

ΚΑΡΤΕΛΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ για κάθε διδακτική ώρα (παρουσίες, απουσίες, διάβασμα, συμμετοχή, αφομοίωση, ύλη που διδάχθηκε, παρατηρήσεις)

μηνιαία & 3μηνιαία TESTS, ΑΣΚΗΣΕΙΣ, MOCK TEST ΠΤΥΧΙΩΝ. Ενημέρωση επίδοσης, ανά μάθημα, 3μηνο Αναφορά Προόδου.Ολοκληρωμένη κάλυψη ύλης & προετοιμασία πτυχίων.

 Σεμινάρια στρατηγικής  εξετάσεων από Εξεταστές της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης HAU


Εβδομαδιαία προσομοίωση εξετάσεων-Mock Test.

 περισσότερα από 30 Mock Test που σημαίνει, απόλυτη εξοικείωση & 100% επιτυχία ,στις εξετάσεις.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ή ΓΟΝΕΩΝ.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σε κάθε απουσία.(παιδιά), ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ(κάθε 2 μήνες)


ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ.