Εξετάσεις ECDL  κάθε εβδομάδα στη Σχολή μας 

> Πραγματοποιούνται :  όλο το χρόνο κάθε Σάββατο 12:00 - 15:00, Ιούνιο-Ιούλιο κάθε Παρασκευή 19:00-21:00, 1-3 ώρες ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής. 

> Να είστε στη σχολή  10-15' πριν την εξέταση με Ταυτότητα ή Διαβατήριο απαραιτήτως.

> Δίνονται  ανά ενότητα / εξεταστική ώρα. 

   Aπό την άνοιξη του 2019 υπάρχει η δυνατότητα της διαθεματικής εξέτασης (επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου και οι 3  μαζί σε μια εξέταση με ίδιο κόστος), προτείνεται  για επείγουσες περιπτώσεις.

> Αποτελέσματα στο τέλος της εξεταστικής μέρας.

> Βάση επιτυχίας 75%, (διαθεματική 70%).

> Έκδοση Κάρτας Δεξιοτήτων και αιτήσεις εξετάσεων 2-3 μέρες πριν την εξέταση.

> Με βάση την τελευταία Κ.Υ.Α, πιστοποίηση πληροφορικής Ecdl ή άλλων φορέων γίνεται δεκτή από τον ΑΣΕΠ , μόνο με εξετάσεις σε αίθουσα με επιτηρητές και όχι σε  διαδικτυακές εξετάσεις. 


Κλείνετε ημερομηνία εξέτασης, με κατάθεση του αντίστοιχου ποσού εξέτασης, με μετρητά  ή POS στη γραμματεία της σχολής ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και απαραίτητα την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης, με το ονοματεπώνυμο σας.


Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις του κέντρου μας, ανεξάρτητα εάν έχει παρακολουθήσει ή όχι εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε εμάς.


Οι εξετάσεις γίνονται σε ελληνικά Windows 10 και Office 2019.

Ο υποψήφιος προκειμένου να αποκτήσει το Πιστοποιητικό ECDL  θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:


Βήμα 1

Αρχικά, επιλέγει από τη λίστα των Πιστοποιημένων Εξεταστικών Κέντρων ECDL εκείνο που τον εξυπηρετεί καλύτερα. AXON pagrati πιστοποιημένο ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ECDL απο το 2004.  Κωδικός 0847   

Βήμα 2

Στη συνέχεια, θα εκδώσει  από το Εξεταστικό Κέντρο την  Κάρτα Δεξιοτήτων, [ ecard]  η οποία λειτουργεί ως απαραίτητο συνοδευτικό του υποψηφίου καθ’όλη την εξεταστική διαδικασία. Στην e-Κάρτα Δεξιοτήτων καταχωρούνται  τα στοιχεία του υποψηφίου. Με την έκδοση της e-Κάρτας Δεξιοτήτων καταγράφεται αυτόματα ως υποψήφιος για το ECDL και κάνει αίτηση για εξέταση όποτε επιθυμεί,. Μετά από κάθε επιτυχή εξέταση συμπληρώνεται αυτόματα η e-Κάρτα Δεξιοτήτων.

Βήμα 3

Ο υποψήφιος πρέπει να παρουσιαστεί στις προγραμματισμένες εξετάσεις στο Εξεταστικό Κέντρο που έχει επιλέξει κρατώντας ένα έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας.

Βήμα 4

Εφόσον η εξέταση είναι επιτυχής συμπληρώνεται η e-Κάρτα Δεξιοτήτων αντίστοιχα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να επαναλάβει την εξέταση όσες φορές επιθυμεί.

Βήμα 5

Ο υποψήφιος επιτύχει σε οποιεσδήποτε από τις επτά ενότητες (1-6), γίνεται κάτοχος του ECDL των αντίστοιχων ενοτήτων και  το οποίο εκδίδεται όποτε ζητηθεί από τον υποψήφιο και περιλαμβάνει τις ενότητες που εκείνος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή.Εξέταστρα ECDL:

Εγγυημένα οι ελάχιστες προτεινόμενες τιμές από τους φορείς εξετάσεων

  Κάρτα ECDL  : 35€. 

  Εξέταση ECDL(base,standard) 35€, ECDL advanced 50€ 

  Έκδοση πτυχίου 25€ 

  σύνολο ECDL3 για ΑΣΕΠ: eCard  + 3 Εξετάσεις + Πτυχίο =  165€ - ελάχιστες τιμές ECDL

  σύνολο ECDL6 : eCard  + 6 Εξετάσεις + Πτυχίο =  270€.  

  Πληρώνετε τμηματικά στο εξεταστικό κέντρο που δίνεται κάθε φορά. 

  Εξέταστρα άλλων φορέων - τύπου Ecdl (Unicert,Globalcert,Acta,Keycert...) περιπου -50€ απο ECDL.
Κάρτα ECDL e-card    : Κάρτα Δεξιοτήτων, ισχύει πανευρωπαϊκά & σε περίπου   100    χώρες, για πάντα. 

Κάθε ενότητα που περνάτε κατοχυρώνεται στην κάρτα σας για πάντα.

Μπορείτε με την κάρτα σας να δώσετε στο μέλλον εξετάσεις σε άλλες ενότητες Standart ή Expert και να χτίσετε το δικό σας ECDL PROFILE.