Πιστοποίηση Υπολογιστών E.C.D.L.

Αναγνωρίσεις ECDL

Το ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ Πιστοποιητικό. Το πιο ΙΣΧΥΡΟ σας & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ διαβατήριο. 

Το Πιστοποιητικό ECDL ισχύει εφόρου ζωής και δεν χρειάζεται ανανέωση.

Αναγνωρίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο και το ΑΣΕΠ, ΕΟΠΠΕΠ Επίσης είναι αποδεκτό σε διεθνές επίπεδο από πολυεθνικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, μεγάλους οργανισμούς, κρατικούς φορείς, κυβερνήσεις,  διεθνείς  οργανώσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Eίναι η πιο γνωστή  πιστοποίηση υπολογιστών καθώς  είναι ο πρώτος φορέας που ιδρύθηκε.

Είναι η κορυφαία πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων με παγκόσμια αναγνώριση σε πάνω από 100 χώρες.

https://www.ecdl.gr/ECDL-Recognition

https://www.ecdl.gr/Quality

Στην Ελλάδα φορέας του ECDL είναι η PeopleCert, η οποία διενεργεί εκατομμύρια εξετάσεις παγκοσμίως και πιστοποιεί την πραγματική γνώση σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων.

Ενότητες ECDL

Οι ενότητες της πιστοποίησης ECDL 

για το βασικό επίπεδο είναι 6Word, Excel, Internet&Outlook, Windows, Access και Powerpoint.

για το προχωρημένο επίπεδο είναι 4:    Word, Excel, Powerpoint & Access


Η ΑΧΟΝ παρέχει εκπαίδευση στην πληροφορική σε όλες τις ηλικίες τόσο σε βασικό όσο και σε προχωρημένο επίπεδοΤο Νέο ECDL προσφέρει την ευελιξία που προστάζουν οι ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, δίνοντας στον υποψήφιο τη δυνατότητα να προσαρμόσει το προφίλ των πιστοποιημένων γνώσεών του, στα μέτρα του, φτιάχνοντας ένα ECDL Profile


Το ECDL Profile αποτελεί ένα πρόγραμμα «ομπρέλα» που καλύπτει όλες τις ενότητες του ECDL Core+ και του ECDL Expert. Η ευέλικτη δομή του, παρέχει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να επιλέξει τον συνδυασμό των ενοτήτων του πιστοποιητικού του, σύμφωνα με το επαγγελματικό πεδίο που τον ενδιαφέρει και να ενισχύσει με τον τρόπο αυτό σημαντικά το βιογραφικό του.


Το Νέο ECDL αποτελείται από 3 ομάδες ενοτήτων Ο συνδυασμός των ανωτέρω ενοτήτων προσφέρει 4 ξεχωριστές επιλογές πιστοποίησης ECDL. 

ECDL Base

ECDL Standard (με επιλογή των τεσσάρων (4)  baseενοτήτων και επιλογή τριών (3) από τις Standard, 

ECDL Advanced (με τρείς (3) από τις Advanced ενότητες και φυσικά με οποιαδήποτε επιλογή ενοτήτων φτιάχνει κανείς το δικό του ECDL Profile πιστοποιητικό.

Αυτή η ευελιξία αποτελεί σημαντική προστιθέμενη αξία για το πιστοποιητικό ECDL, καθιστώντας το απαραίτητο εργαλείο για κάθε εργαζόμενο που επιθυμεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αγοράς εργασίας.

Ύλη ενοτήτων ECDL

Εξετάσεις ECDL

Πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα στη Σχολή μας.

Όλο το χρόνο κάθε Σάββατο 12:00 - 15:00, Ιούνιο-Ιούλιο κάθε Παρασκευή 19:00-21:00, 1-3 ώρες ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής. 

Διαρκούν 45′ λεπτά  ανά ενότητα.

Δίνονται ανά 1 ενότητα ανά εξεταστική ώρα ανά ήμερα.

    * Aπό την άνοιξη του 2019 υπάρχει η δυνατότητα μιας διαθεματικής εξέτασης-ενότητας, ECDL Essentials (Word+Excel+Internet, επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου και οι 3  μαζί σε μια εξέταση) με ίδιο κόστος.  Προτείνεται  για επείγουσες περιπτώσεις.

Ποσοστό,  Βάση επιτυχίας είναι 75% και επιτρέπονται 9 λάθη. ( διαθεματική 70%)

Αποτελέσματα στο τέλος της εξεταστικής μέρας.


Έκδοση Κάρτας Δεξιοτήτων και αιτήσεις εξετάσεων 7 μέρες πριν την εξέταση.


Κλείνετε ημερομηνία εξέτασης, με κατάθεση του αντίστοιχου ποσού εξέτασης, με μετρητά  ή POS στη γραμματεία της σχολής ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και απαραίτητα την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης, με το ονοματεπώνυμο σας.


Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις του κέντρου μας, ανεξάρτητα εάν έχει παρακολουθήσει ή όχι εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε εμάς.

Να είστε στη σχολή  10-15' πριν την εξέταση με Ταυτότητα ή Διαβατήριο απαραιτήτως.


Οι εξετάσεις γίνονται σε ελληνικά Windows 10 και Office 2019.

> Με βάση την τελευταία Κ.Υ.Α, πιστοποίηση πληροφορικής Ecdl ή άλλων φορέων γίνεται δεκτή από τον ΑΣΕΠ , μόνο με εξετάσεις σε αίθουσα με επιτηρητές και όχι σε  διαδικτυακές εξετάσεις. Εξέταστρα ECDL

Εγγυημένα οι ελάχιστες προτεινόμενες τιμές από τους φορείς εξετάσεων
Έκδοση Πιστοποιητικού ECDL

το πιστοποιητικό εκδίδεται σε 3-4 εργάσιμες ημέρες, μετά από αίτηση του σπουδαστή στη γραμματεία της σχολής όταν συμπληρώσει τις επιθυμητές ενότητες. 

Αν επείγεστε για προκήρυξη Δημοσίου/ΑΣΕΠ, με επιπλέον χρέωση 25€+courier μπορείτε να κάνετε αίτηση για [Πιστοποιητικό + ΒΕΒΑΊΩΣΗ ] και να έχετε ΒΕΒΑΊΩΣΗ  την  επόμενη μέρα την οποία   παραλαμβάνετε οι ίδιοι από τα γραφεία της ECDL,Κοραή 3 Αθήνα ή στο email σας. 

Το Πιστοποιητικό σας είναι στα Ελληνικά & Αγγλικά και δεν χρειάζεστε μετάφραση.

Στέλνετε σε δυο εκδόσεις η μια με λογότυπο Ε.Σ.Υ.Δ και η άλλη με Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Φυσικά καλό είναι να κρατήσετε τα πρωτότυπα και να καταθέσετε Επικυρωμένα από Δικηγόρο αντίγραφα.

βεβαίωση εκδίδεται σε 1 ημέρα και  σας καλύπτει πλήρως αν θέλετε να την καταθέσετε και ηλεκτρονικά.


Η πιστοποίηση ισχύει  εφόρου ζωής και δεν χρειάζεται ανανέωση.


Ο υποψήφιος προκειμένου να αποκτήσει το Πιστοποιητικό ECDL  θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:


Βήμα 1

Αρχικά, επιλέγει από τη λίστα των Πιστοποιημένων Εξεταστικών Κέντρων ECDL εκείνο που τον εξυπηρετεί καλύτερα. AXON pagrati πιστοποιημένο ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ECDL απο το 2004.  Κωδικός 0847   

Βήμα 2

Στη συνέχεια, θα εκδώσει  από το Εξεταστικό Κέντρο την  Κάρτα Δεξιοτήτων, [ ecard]  η οποία λειτουργεί ως απαραίτητο συνοδευτικό του υποψηφίου καθ’όλη την εξεταστική διαδικασία. Στην e-Κάρτα Δεξιοτήτων καταχωρούνται  τα στοιχεία του υποψηφίου. Με την έκδοση της e-Κάρτας Δεξιοτήτων καταγράφεται αυτόματα ως υποψήφιος για το ECDL και κάνει αίτηση για εξέταση όποτε επιθυμεί,. Μετά από κάθε επιτυχή εξέταση συμπληρώνεται αυτόματα η e-Κάρτα Δεξιοτήτων.

Βήμα 3

Ο υποψήφιος πρέπει να παρουσιαστεί στις προγραμματισμένες εξετάσεις στο Εξεταστικό Κέντρο που έχει επιλέξει κρατώντας ένα έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας.

Βήμα 4

Εφόσον η εξέταση είναι επιτυχής συμπληρώνεται η e-Κάρτα Δεξιοτήτων αντίστοιχα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να επαναλάβει την εξέταση όσες φορές επιθυμεί.

Βήμα 5

Ο υποψήφιος επιτύχει σε οποιεσδήποτε από τις επτά ενότητες (1-6), γίνεται κάτοχος του ECDL των αντίστοιχων ενοτήτων και  το οποίο εκδίδεται όποτε ζητηθεί από τον υποψήφιο και περιλαμβάνει τις ενότητες που εκείνος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή.


Προετοιμασία για εξετάσεις ECDL. Ολοκληρωμένο Πακέτο, Μαθήματα & Τεστ προσομοίωσης:

1.  με E-learning στη σχολή ή στο χώρο σας, Πλατφόρμα "Αθηνά":

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης E-Learning [ full edition ].

     > βιντειμαθήματα για κάθε ενότητα και επίπεδο.

     > Θεωρίας, Εξάσκηση και  Τεστ  προσομοίωσης  για καλύτερη κατανόηση και επιτυχία στις εξετάσεις.


     > Updated - συνεχής ανανέωση για να έχετε στη διάθεση σας όλα τα τελευταία θέματα.

    > New ECDL syllabus - με το νέο πρόγραμμα σπουδών.

    > Progress report - ενημέρωση για πότε & πόσο χρόνο αφιερώσατε συνολικά αλλά & ανά εκπαιδευτικό αντικείμενο, τι ποσοστά πήρατε στα τεστ, πόσες ώρες και ημέρες απομένουν για την λήξη. 

    > 24 hour technical support - όποιο τεχνικό θέμα προκύψει, είστε καλυμμένοι.


      > γρήγορα και έχετε ένα αρχικό επίπεδο γνώσεων θα χρειαστείτε περίπου 5-10 ώρες ανά ενότητα, συνολικά  15-30 ώρες και 1-3 εβδομάδες. 

      > για πιο ολοκληρωμένες και ανταγωνιστικές δεξιότητες ή αν δεν έχετε προηγούμενες γνώσεις θα χρειαστείτε περίπου 10-15 ώρες ανά ενότητα, συνολικά  30-45 ώρες και 3-6 εβδομάδες. Word & όλες οι δουλειές γραφείου θα φαίνονται παιχνιδάκι.

42 Μαθήματα-συνολική διάρκεια βίντεο μαθημάτων 5 ώρες & 677 Ασκήσεις

Δείγμα Μαθημάτων  https://www.youtube.com/watch?v=Ne6Zkte2AHw&t=23s


Excel & αναβαθμίστε τo βιογραφικό σας και ξεχωρίστε στην αγορά εργασίας.

56 Μαθήματα--συνολική διάρκεια βίντεο μαθημάτων 6 ώρες & 710 Ασκήσεις Πως λειτουργεί η πλατφόρμα Αθηνά    https://www.youtube.com/watch?v=9RmkyZn9Blc

Voucher  Ξένης Γλώσσας στο 100%. Κουπόνι αξίας, ίσης του πακέτου σας για μαθήματα Ξένης Γλώσσας 

για χρήση σε 8μηνο(ή αναλογικά) πρόγραμμα ξένης γλώσσας ενηλίκων ή και παιδικό, μέσα στους επόμενους 12 μήνες. 

2. με Καθηγητή δια ζώσης στη σχολή, σε τμήμα ή ατομικά: 

Καθηγητής στη Σχολή  δια ζώσης ή on line εξ αποστάσεως


Μαθήματα με Καθηγητή, στη Σχολή μας δια ζώσης. Πακέτα TEACHER @SCHOOL 

Το πιο  ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που πέρα από την απόκτηση του ECDL, πέρα από τα τυπικά προσόντα  δίνει το εύρος & το βάθος Γνώσεων,  που σας καθιστά φουλ παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς &  με δυνατότητες ανέλιξης στον εργασιακό χώρο.


ECDL base, Standard, Profile & EXPERT

Μαθήματα και Προετοιμασία Εξετάσεων με Τεστ Προσομοίωσης, Πιστοποίησης ECDL ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα, για ΑΣΕΠ ή ιδιωτικό τομέα. 

Με Καθηγητή, στη Σχολή μας δια ζώσης ή εξ αποστάσεως on-line σύγχρονη εκπαίδευση.

> Με τεράστια εμπειρία από το 1996 και 100% Επιτυχία. 

> Με Καθηγητές Πληροφορικής, εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς με μεθοδολογία. 

> Με πρωτοποριακό υλικό.

> Σε υπερσύγχρονα εργαστήρια.

> Σε ολιγομελές τμήμα ενηλίκων ή  ιδιαίτερο μάθημα. ECDL base 3 ενότητες : Word, Excel , Internet-Outlook,  Βασικό επίπεδο.

> 25+ ώρες, μαθημάτων με Καθηγητή-εκπαιδευτή πληροφορικής σε ολιγομελές τμήμα ενηλίκων.

> 2 φορές χ (1.5-2) ώρες  ανά εβδομάδα, διάρκεια 1,5 έως 2 μήνες.

> Ελεύθερες ώρες(απεριόριστα), Προσομοίωσης Εξετάσεων school edition- new syllabus ECDL , updated. 

> ποσό       220€,   185€   φοιτητές ή άνεργοι με κάρτα ΟΑΕΔ.

> πληρωμή     2 δόσεις

εγγραφή 30€ (εφ άπαξ, μόνο για νέους σπουδαστές)


δώρα & παροχές: 

> Voucher Ξένης Γλώσσας 100% επιστροφή του ποσού για χρήση σε 8μηνο (ή αναλογικά) πρόγραμμα ξένης γλώσσας ενηλίκων ή και παιδικό, μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

> 3 ECDL MOCK TEST - θέματα από προηγούμενες εξετάσεις ECDL 

> Β.Ε:Ασύγχρονη Πλατφόρμα Εκπαίδευσης, BurlingtonEnglish - Everyday, Advanced, Business, έως 3 μήνες. 

> 20 ώρες Δακτυλογράφηση (Αγγλικά & Ελληνικά) δωρεάν. 

> ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ - δωρεάν επανάληψη μαθημάτων.
ECDL Standard 6  ενότητες : Word, Excel , Internet-Outlook,  WINDOWS, POWERPOINT, ACCESS.

Βασικό επίπεδο.

> 50+ ώρες, μαθημάτων με Καθηγητή-εκπαιδευτή πληροφορικής σε ολιγομελές τμήμα ενηλίκων.

> 2 φορές χ (1.5-2) ώρες  ανά εβδομάδα, διάρκεια 2,5 έως 3,5 μήνες.

> Ελεύθερες ώρες(απεριόριστα), Προσομοίωσης Εξετάσεων school edition- new syllabus ECDL , updated.   

> ποσό     440 €,  360€   φοιτητές ή άνεργοι με κάρτα ΟΑΕΔ.

> πληρωμή   3 δόσεις 

εγγραφή 30€ (εφ άπαξ, μόνο για νέους σπουδαστές)


δώρα & παροχές: 

> Voucher Ξένης Γλώσσας 50%  επιστροφή του ποσού για χρήση σε 8μηνο (ή αναλογικά) πρόγραμμα ξένης γλώσσας ενηλίκων ή και παιδικό, μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

> 6 ECDL MOCK TEST - θέματα από προηγούμενες εξετάσεις ECDL 

> Β.Ε:Ασύγχρονη Πλατφόρμα Εκπαίδευσης, BurlingtonEnglish - Everyday, Advanced, Business,έως 3 μήνες. 

> 20 ώρες Δακτυλογράφηση (Αγγλικά & Ελληνικά) δωρεάν. 

> ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ - δωρεάν επανάληψη μαθημάτων.Ατομικά Μαθήματα με Καθηγητή, στη Σχολή μας δια ζώσης ή εξ αποστάσεως- web

   [ διάρκεια, ρυθμός, ύλη, τρόπος, και σε δικό σας laptop ]

Voucher  Ξένης Γλώσσας στο 50%. Κουπόνι αξίας, 50% του πακέτου σας για μαθήματα Ξένης Γλώσσας 

για χρήση σε 8μηνο(ή αναλογικά) πρόγραμμα ξένης γλώσσας ενηλίκων ή και παιδικό, μέσα στους επόμενους 12 μήνες.