προκηρύξεις ΑΣΕΠ απαραίτητες 3 ενότητες: 

WORD / EXCEL / INTERNET-OUTLOOK (Βασικό επίπεδο)


> Εξετάσεις κάθε εβδομάδα στη σχολή μας. 

 > Άμεσα αποτελέσματα εξετάσεων. 

> Άμεσα έκδοση πιστοποιητικού.

>> γρήγορα προγράμματα ECDL 3 ενότητες  απόκτησης Γνώσεων & Πιστοποίησης για ΑΣΕΠ & προκηρύξεις Δημοσίου άλλα με γνώσεις και για ατομική & εργασιακή  χρήση ή ιδιωτικό τομέα. 

προσοχή  για Υψηλόβαθμες θέσεις ζητούνται επιπρόσθετα  ACCESS ή Powerpont

Η κατοχή πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ αποτελεί απαραίτητο προσόν για συμμετοχή στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και για πρόσληψη στον Δημόσιο Τομέα.

 Η ΑΧΟΝpagrati συνεργάζεται με τον μεγαλύτερο φορέα πιστοποιήσεων πληροφορικής στην Ελλάδα, το ECDL, που καλύπτει αυτή την απαίτηση καθώς αναγνωρίζεται επισήμως από το Ελληνικό Δημόσιο, τον ΟΕΕΚ και τον ΑΣΕΠ. 

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που εξηγούν την εντυπωσιακή συμμετοχή υποψηφίων στα προγράμματα απόκτησης του ECDL.

Το ECDL αναγνωρίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο και αναφέρεται ως «έγκυρο πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων Πληροφορικής» στις προκηρύξεις των Δημόσιων Οργανισμών και του ΑΣΕΠ. Επίσης, το Πρόγραμμα Πιστοποίησης ECDL είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο οποίο το ECDL αναφέρεται ως «πρότυπο σύστημα πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ».


Η ECDL Ελλάς, με την από 1-2-2006 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΕΕΚ, αποτελεί τον 1ο Πιστοποιημένο Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής αναγνωρισμένων και από το Ελληνικό Δημόσιο. Όπως ορίζεται στις διατάξεις του Π.Δ. 44/2005, από 1/1/2006 στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για προσλήψεις σε θέσεις φορέων του δημοσίου γίνονται αποδεκτά μόνο πιστοποιητικά που εκδίδονται από φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ.


Η πιστοποίηση της ECDL Ελλάς από τον ΟΕΕΚ υλοποιήθηκε σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Α/25081 (ΦΕΚ 1720/Β/2005) του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η απόφαση αυτή εμπερικλείει τη διεθνή πρακτική στον χώρο της πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και είναι εναρμονισμένη με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2003. Καθοριστικός παράγοντας στην ταχύτατη ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της ECDL Ελλάς από τον ΟΕΕΚ υπήρξε το γεγονός ότι η ECDL Ελλάς αποτελεί έναν Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ), σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024:2003.


Τα προγράμματά μας οδηγούν στην απόκτηση των πτυχίων:

ECDL core, expert, CAD, ImageMaker, Web Starter κ.α.