Προγράμματα 

σπουδών

Ανάλογα με τις ανάγκες σας, το επίπεδο γνώσεων, τον χρόνο που διαθέτετε, το ποσό επείγεστε, πόσες ενότητες χρειάζεστε  τώρα η και στο μέλλον, σας διαθέτουμε πακέτα εκπαίδευσης 

ΑΡΧΑΡΙΟΙ- Base

ΤΥΦΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗΣ GR&EN, σε 20 ώρες


Διαχείριση αρχείων (WINDOWS)

Επεξεργασία Κειμένου (WORD)

Λογιστικά Φύλλα (EXCEL)

Διαχείριση Πληροφοριών (INTERNET-OUTLOOK)


Βασικές εφαρμογές γραφείου(Office Essentials)

Standard

Διαχείριση αρχείων (WINDOWS)

Παρουσιάσεις (POWERPOINT)

Βάσεις Δεδομένων (ACCESS)


Στα παραπάνω προγράμματα δίνεται η δυνατότητα απόκτησης πτυχίου  ECDL

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΝΟΙ - EXPERT

Επεξεργασία Κειμένου (WORD Advanced)

Λογιστικά Φύλλα (EXCEL Advanced)

Βάσεις Δεδομένων (ACCESS Advanced)

Παρουσιάσεις (POWERPOINT Advanced)


Στα παραπάνω προγράμματα δίνεται η δυνατότητα απόκτησης πτυχίου  ECDL

Νέα προγράμματα 


EΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - Standard

Εργασία εξ αποστάσεως(Remote Work)

Computing

Ομαδική Εργασία(Teamwork)

Ανάλυση Δεδομένων(Data Analytics – Foundation)

Επεξεργασία Εικόνας (Image Editing0 – Photoshop

Επεξεργασία Ιστοσελίδων(Web Editing) –Dreamweaver

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security)

Προγραμματισμός έργου(Project Planning)

Διαδικτυακή Συνεργασία (Online Collaboration)

Σχεδίαση σε 2 ή 3 διαστάσεις (Computer Aided Design (CAD)AutoCAD 2D – 3D)

Digital Marketing

Προστασία Δεδομένων(Data Protection)

Χρηματοοικονομικά Υπολογιστικά Φύλλα(Financial Spreadsheets)

TΠΕ στην Εκπαίδευση(ICT in Education)


Στα παραπάνω προγράμματα δίνεται η δυνατότητα απόκτησης πτυχίου  ECDL

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

 E-Learning [full edition].

Μαθήματα και Προετοιμασία Εξετάσεων (με Τεστ Προσομοίωσης) Πιστοποίησης ECDL ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα για ΑΣΕΠ ή ιδιωτικό τομέα.


     > Updated - συνεχής ανανέωση για να έχετε στη διάθεση σας όλα τα τελευταία θέματα.

    > New ECDL syllabus - με το νέο πρόγραμμα σπουδών.

    > Progress report - ενημέρωση για πότε & πόσο χρόνο αφιερώσατε συνολικά αλλά & ανά εκπαιδευτικό αντικείμενο, τι ποσοστά πήρατε στα τεστ, πόσες ώρες και ημέρες απομένουν για την λήξη. 

    > 24 hour technical support - όποιο τεχνικό θέμα προκύψει, είστε καλυμμένοι.

    > Εύκολη εγκατάσταση & χρήση -  με το κατέβασμα ενός αρχείου.


ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ   coding

(C++, VISUAL BASIC, JAVA, .NET, PHP)   ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (EUROFASMA, ΚΕΦΑΛΑΙΟ)