δώρα

Ασύγχρονη Πλατφόρμα Εκπαίδευσης BurlingtonEnglish 

EverydayAdvancedBusiness English 

γραμματική, λεξιλόγιο, ακουστικά,  ασκήσεις,....


μαθήματα από το χώρο σας 

1-3 μήνες.


δείτε αναλυτικά

  https://www.burlingtonenglish.com/  

       αξίας  120€ δώρο με εγγραφή σε τμήμα ενηλίκων

                                                   & στους γονείς των  μαθητών μας. 

 

Τυφλό Σύστημα ΔακτυλογράφησηςΕλληνικό/Αγγλικό 
  • 20 ώρες στα εργαστήρια της σχολής
  • το πιο βασικό & απαραίτητο προσόν στο χώρο εργασίας γραφείου
  • βελτιώστε ταχύτητα και εύστοχα χτυπήματα,  
  • αυξήστε την  παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα σας.

  αξίας   80€  δώρo  20 ώρες με εγγραφή σε τμήμα ενηλίκων  & στους γονείς των  μαθητών μας. 

                                  δώρo   10 ώρες με  elearning.

Μαθήματα και Προετοιμασία Εξετάσεων Πιστοποίησης ECDL ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα για ΑΣΕΠ ή ιδιωτικό τομέα, με

Elearning στο χώρο σας, Πακέτο @HOME CERT 

ή

στα εργαστήρια της  Σχολή μας Πακέτο @SCHOOL

  αξίας   85/65  δώρο με εγγραφή σε τμήμα ξένης γλώσσας  ενηλίκων 4-8μήνες   & στους γονείς των  μαθητών μας. 

3-6  ECDL MOCK TEST 

θέματα από προηγούμενες εξετάσεις ECDL 

  αξίας 15-30 δώρο με εγγραφή σε τμήμα ή με elearning 

Infokid Office Create 

από β΄ έως δ' δημοτικού,  δημιουργικές εφαρμογές Office:

(ανάλογα με το γνωστικό υπόβαθρο & τάξη στο σχολείο)

Διαχείριση αρχείων WINDOWS

Επεξεργασία Κειμένου WORD

Λογιστικά Φύλλα EXCEL

Παρουσιάσεις POWERPOINT

Βάσεις Δεδομένων ACCESS

Διαχείριση Πληροφοριών INTERNET-OUTLOOK

 αξίας 320 δώρο με εγγραφή σε τμήμα Αγγλικών για όσους μαθητές είναι, η πρώτη τους χρονιά στο ΑΧΟΝ.

 πρόγραμμα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης

 κάθε χρόνο 3 υποτροφίες δωρεάν φοίτησης 

για μαθητές ευπαθών οικογενειών