ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

από το 1995 οι μαθητές μας 

έχουν καθημερινή Ενεργή Συμμετοχή στο μάθημα.

μαθαίνουν Ευχάριστα & Συστηματικά.

επιτυγχάνουν την Μέγιστη Απόδοση &  Επιτυχίες..


αποκτούν

Αγάπη για τη γλώσσα,

 Κουλτούρα & Παιδεία,

Άμιλλα & Ομαδοσυνεργασία.

Καταξίωση, Αυτοπεποίθηση & Θετική Ψυχολογία.


βιώνουν

 Δυναμική Πορεία,  Επιτυχίες  &  σχεδιάζουν νέους υψηλότερος Στόχους.

Δια ζώσης στη Σχολή ή εξ αποστάσεως online στο χώρο σας, 

Ατομικά ή Ομαδικά με  Ασφάλεια & Ομαδοσυνεργασία

ΑΓΓΛΙΚΑ : 

KET-PET-FCE-CAE-CPE(CAMBRIDGE) ECCE-ECPE (MICHIGAN), TOEFL, IELTS, TOEIC, BULATS,GMAT,GRE

ΓΑΛΛΙΚΑ :

 DELF A1-A2-B1-B2, DALF C1-C2, SORBONNE 1-2

ΙΤΑΛΙΚΑ : 

CELI 1,2,3,4,5, CILS A1-A2-B1-B2-C1-C2, PLIDA A1-A2-B1-B2-C1-C2

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ :

FIT 1/A1, FITt 2/A2, ZD/B1, ZERTIFIKAT B2-C1, K.D.S., G.D.S.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ : 

INICIAL, INTERMEDIO, SUPERIOR

Κ.Π.Γ. για όλες τις γλώσσες