Έλα μαζί μας να πετύχεις τους στόχους σου

95% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΑ ΠΤΥΧΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ : KET-PET-FCE-CAE-CPE(CAMBRIDGE) ECCE-ECPE (MICHIGAN), TOEFL, IELTS, TOEIC, BULATS, GMAT, GRE

ΓΑΛΛΙΚΑ : DELF A1-A2-B1-B2, DALF C1-C2, SORBONNE 1-2

ΙΤΑΛΙΚΑ : CELI 1,2,3,4,5, CILS A1-A2-B1-B2-C1-C2, PLIDA A1-A2-B1-B2-C1-C2

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ : FIT 1/A1, FITt 2/A2, ZD/B1, ZERTIFIKAT B2-C1, K.D.S., G.D.S.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ : INICIAL, INTERMEDIO, SUPERIOR

Κ.Π.Γ. για όλες τις γλώσσες

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΗΛΙΚΙΑ!

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δεν είναι προνόμιο των μικρών ηλικιών. Σήμερα, ότι ηλικία κι αν έχουμε, οφείλουμε και μπορούμε να μάθουμε μία ή και δύο ξένες γλώσσες.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ισπανικά με προγράμματα διδασκαλίας μελετημένα σύμφωνα με τον τρόπο που μαθαίνουν οι ενήλικοι.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Ειδικά προγράμματα για επαγγελματίες κάθε ειδικότητας: ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ, BUSINESS, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

Τμήματα ενηλίκων που ξεκινούν όλο το χρόνο, για να διαλέξετε πότε θα αρχίσετε. Δυνατότητα και ατομικού προγραμματισμού.

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ 4 - 7 ΑΤΟΜΩΝ

Αποκλειστικά με σπουδαστές του ίδιου επιπέδου γνώσεων και ηλικίας.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ! ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ MULTIMEDIA & ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΘΕΡΑ ΩΡΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Με ώρες παρακολούθησης και ύλη που διαλέγει ο ενδιαφερόμενος. Για όσους δεν μπορούν να δεσμευτούν σε σταθερά ωράρια.

ΑΡΙΣΤΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Πτυχιούχοι πανεπιστημίου, εκπαιδευμένοι στη σύγχρονη μεθοδολογία, με γνώση του τρόπου εκμάθησης των ενηλίκων.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

MULTIMEDIA

για ατομικό μάθημα στο computer με ήχο και εικόνα.

VIDEOΜΑΘΗΜΑΤΑ

για τη μεταφορά αυθεντικών διαλόγων στην τάξη.

VIDEOΣΚΟΠΗΣΗ

των μαθημάτων, για να εντοπίζει ο μαθητής τις αδυναμίες και τις ελλείψεις του.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συχνές επαναλήψεις

Ειδική καρτέλα για έλεγχο της προόδου, σε κάθε ώρα μαθήματος Test κατά τη διάρκεια των σπουδών

Mocktest πριν τις εξετάσεις πτυχίων, για να εξοικειώνονται οι μαθητές με το κλίμα των εξετάσεων.