ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΣΩΣΤΑ   &  ΜΕ  ΕΦΌΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ !

Ξένες Γλώσσες - Πληροφορική - Μελέτη - STEM Ρομποτική

το πιο σύντομο, οικονομικό & επιτυχημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά,

Junior Α στη β’ δημοτικού     B2  (Lower /F.C.E)  β’ γυμνασίου       C2  (Proficiency/C.P.E) Α' λυκείου.

από το 1995 δίπλα στον μαθητή και την οικογένεια .

Tα παιδιά μας θα ζήσουν σ' έναν κόσμο με πολλές απαιτήσεις. Και είναι απαραίτητο να κερδίσουν χρόνο και να ξεκινήσουν να μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα σωστά  από την πιο τρυφερή τους ηλικία. 

Ειδικά για τα μικρά παιδιά, το ΑΧΟΝ έχει επεξεργαστεί το πρόγραμμα διδασκαλίας ξένων γλωσσών HAPPY START.

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ 5 - 8 ΑΤΟΜΩΝ.

Αρχίζουν όλο το χρόνο και αποτελούνται από μαθητές με το ίδιο επίπεδο γνώσεων για εξατομικευμένη διδασκαλία.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ηλικίας τους. Για να μαθαίνουν ευχάριστα και διασκεδαστικά... σαν παιχνίδι. Παιχνίδια εκμάθησης, τραγούδια, πλούσιο ακουστικό υλικό.

ΧΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Για να είναι η παραμονή τους πιο ευχάριστη και η μάθηση πιο εύκολη.

ΑΡΙΣΤΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Πτυχιούχοι με βαθιά γνώση της παιδαγωγικής επιστήμης, καταρτισμένοι στο Κέντρο Εκπαίδευσης Καθηγητών του δικτύου ΑΧΟΝ. Πτυχιούχοι ειδικά καταρτισμένοι στις πιο σύγχρονες μεθόδους.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Με ειδικά μαθήματα, όπου τα παιδιά εξασκούνται στην άνετη χρήση της ξένης γλώσσας με τη σωστή προφορά.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επιθεωρητές του Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου ΑΧΟΝ ελέγχουν την ποιότητα σπουδών, σε όλα τα κέντρα του δικτύου.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Επιτελείο εκπαιδευτικών και διοικητικών στελεχών παρακολουθεί τις παιδαγωγικές εξελίξεις και τελειοποιεί συνεχώς τα προγράμματα και τις μεθόδους σπουδών.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗΣ!

ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ, Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ !

Οι ξένες γλώσσες δίνουν, σήμερα, περισσότερες ευκαιρίες στον επαγγελματικό και κοινωνικό στίβο. Γι' αυτό η γνώση τους πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Ειδικά προγράμματα Αγγλικών, Γαλλικών, Ιταλικών, Γερμανικών, Ισπανικών για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ηλικίας.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

MULTIMEDIA για ατομικό μάθημα στο computer με ήχο και εικόνα.

VIDEOΜΑΘΗΜΑΤΑ για τη μεταφορά αυθεντικών διαλόγων στην τάξη.

VIDEOΣΚΟΠΗΣΗ των μαθημάτων, για να εντοπίζει ο μαθητής τις αδυναμίες και τις ελλείψεις του.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συχνές επαναλήψεις

Ειδική καρτέλα για έλεγχο της προόδου, σε κάθε ώρα μαθήματος Test κατά τη διάρκεια των σπουδών

Mocktest πριν τις εξετάσεις πτυχίων, για να εξοικειώνονται οι μαθητές με το κλίμα των εξετάσεων.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ 95% ΣΤΑ ΠΤΥΧΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ : KET-PET-FCE-CAE-CPE(CAMBRIDGE) ECCE-ECPE (MICHIGAN), TOEFL, IELTS, TOEIC, BULATS, GMAT, GRE

ΓΑΛΛΙΚΑ : DELF A1-A2-B1-B2, DALF C1-C2, SORBONNE 1-2

ΙΤΑΛΙΚΑ : CELI 1,2,3,4,5, CILS A1-A2-B1-B2-C1-C2, PLIDA A1-A2-B1-B2-C1-C2

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ : FIT 1/A1, FITt 2/A2, ZD/B1, ZERTIFIKAT B2-C1, K.D.S., G.D.S.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ : INICIAL, INTERMEDIO, SUPERIOR

Κ.Π.Γ. για όλες τις γλώσσες