ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

από το 1995 οι μαθητές μας 

με Καθημερινή Ενεργή Συμμετοχή στο μάθημα.

μαθαίνουν Ευχάριστα & Συστηματικά.

επιτυγχάνουν την Μέγιστη Απόδοση &  Επιτυχίες..


αποκτούν

Αγάπη για τη γλώσσα,

 Κουλτούρα & Παιδεία,

Άμιλλα & Ομαδοσυνεργασία.

Καταξίωση, Αυτοπεποίθηση & Θετική Ψυχολογία.


βιώνουν

 Δυναμική Πορεία,  Επιτυχίες  &  σχεδιάζουν νέους υψηλότερος Στόχους.

Δια ζώσης στη Σχολή ή εξ αποστάσεως στο χώρο σας, 

Ατομικά ή Ομαδικά με  Ασφάλεια & Ομαδοσυνεργασία


ΑΓΓΛΙΚΑ : KET-PET-FCE-CAE-CPE(CAMBRIDGE) ECCE-ECPE (MICHIGAN), TOEFL, IELTS, TOEIC, BULATS,GMAT,GRE

ΓΑΛΛΙΚΑ : DELF A1-A2-B1-B2, DALF C1-C2, SORBONNE 1-2

ΙΤΑΛΙΚΑ : CELI , CILS, PLIDA

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ : FIT 1/A1, FITt 2/A2, ZD/B1, ZERTIFIKAT B2-C1, K.D.S., G.D.S.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ : INICIAL, INTERMEDIO, SUPERIOR

Κ.Π.Γ. για όλες τις γλώσσες