Το TOEIC®

> Απευθύνεται σε υποψηφίους που θέλουν να αποδείξουν την ικανότητά τους στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας στο καθημερινό ή εργασιακό τους περιβάλλον.

> Είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική.  Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

> Η Ελληνοαμερικανική Ένωση (ο επίσημος φορέας των εξετάσεων TOEIC® στην Ελλάδα) και  έχει βραβεύσει τη σχολή μας ΑΧΟΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ  με Certificate of Recognition.


> Το TOEIC® αναγνωρίζεται σε :


    μέτρια γνώση  Basic B1 (405-500)

    καλή γνώση  Lower Β2 (505-780) 

    πολύ καλή γνώση Advanced C1 (785-900)

    άριστη Proficiency C2 (905-990> Τύποι εξέτασης: TOEIC® Listening and Reading  &   TOEIC® Bridge

TOEIC® Listening and Reading που αποτελείται από 200, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, μοιρασμένες σε 2 μέρη (100 Listening & 100 Reading) και διαρκεί 2 ώρες. 

TOEIC® Bridge, ένα τεστ μικρότερης διάρκειας που απευθύνεται σε μικρότερης ηλικίας υποψηφίους, αποτελείται από 100 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, μοιρασμένες σε 2 μέρη και διαρκεί 1 ώρα.

Πλεονεκτήματα του TOEIC® 

>  Εξετάσεις TOEIC 

*** οι υποψήφιοι που στοχεύουν στο Β2 επίπεδο,  να προσέξουν περισσότερο το Listening καθώς σε αυτό, οι σωστές απαντήσεις που πιάνουν υψηλή βαθμολογία ξεκινούν πολύ νωρίτερα σε σχέση με το Reading. (παράδειγμα, 10 σωστές απαντήσεις στο Listening πιάνουν 25 βαθμούς, ενώ 10 σωστές απαντήσεις στο Reading πιάνουν μόνο 5). 

extra tips, στα προγράμματα TOEIC και από τους εξειδικευμένους καθηγητές, του ΑΧΟΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ.

Πτυχίο TOEIC 

> TOEIC Examination - Ημέρα εξετάσεων. Όλα όσα θα χρειαστείτε  για την εξέταση.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί  στα Γραφεία της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης, Μασσαλίας 22, Κολωνάκι , Αθήνα

Να έχετε τα εξής έγγραφα μαζί σας :


Να Βρίσκεστε , 30-25 λεπτά νωρίτερα στην τοποθεσία της εξέτασης. 


Οι οδηγίες για να φτάσεις είναι

Με τοποθεσία έναρξης το φροντιστήριο, τα βήματα είναι τα εξής :


Εάν θέλετε να χρησιμοιήσετε μετρό, τα βήματα είναι τα εξής :


GOOD LUCK !!!