Το IELTS (International English Language Testing System) διοργανώνεται από το Βρετανικό Συμβούλιο και το Πανεπιστήμιο του Cambridge και δημιουργήθηκε για να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές των Βρετανικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Αγγλόφωνων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων διεθνώς. 

Είναι ένα διεθνές test αξιολόγησης του επιπέδου Αγγλικών των υποψηφίων για σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό.

Γίνεται δεκτό από τα περισσότερα πανεπιστήμια στην Βρετανία, Καναδά, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νότιο Αφρική, σε πανεπιστήμια της Αμερικής και σε οργανισμούς παγκοσμίως για εκπαίδευση, εργασία και μετανάστευση.

IELTS Exam: Academic ή General Training. Τα IELTS test γίνονται γραπτώς ή on line και αποτελούνται από 4 μέρη: Listening, Reading, Writing και Speaking. Όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται στις ίδιες ενότητες Listening και Speaking, ενώ το Reading και Writing προσφέρονται ως Academic ή General Training εκδοχές ανάλογα με την εξέταση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος.

Η βαθμολογική κλίμακα του IELTS είναι από το 1 έως το 9. Οι εξεταζόμενοι βαθμολογούνται σε κάθε μία από τις επιμέρους ενότητες (Listening, Reading, Writing and Speaking), οι οποίες συμψηφίζονται σε ένα Γενικό Μέσο Όρο.

Το test IELTS διαρκεί συνολικά 2 ώρες και 45 λεπτά. Περιλαμβάνει:

Listening 30'       40 ερωτήσεις

Reading 60'       40 ερωτήσεις

Writing 60'         2 θέματα

Speaking 11-14' 1 Συνέντευξη


Αντιστοιχίες IELTS score με Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (CEF)

7,5-9        C2 (Proficiency)

6-7            C1 (Advanced)

4,5-5,5    B2 (Lower)


Οι εξετάσεις του IELTS στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη πραγματοποιούνται κάθε μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Ημερομηνίες εξετάσεων, εξέταστρα και εξεταστικά κέντρα

           https://www.britishcouncil.gr/exam/ielts/dates-fees-locations


Εγγραφές για το IELTS 

           https://www.britishcouncil.gr/exam/ielts/book-test


Τα αποτελέσματα εκδίδονται 13 μέρες μετά την εξέταση. 

Ισχύει για 2 έτη.


Sample test  για άμεση εικόνα του σκορ σας. 

Παροχή sample test και για τις δύο μεθόδους εξέτασης, με αντίστοιχο απαντολόγιο, για γρήγορη και άμεση εικόνα του σκορ σας. Επιλογή μεταξύ δύο ειδών εξέτασης paper-based & computer-based .

Και στις δύο περιπτώσεις, διατίθεται επιλογή του εκάστοτε skill (speaking / listening/ reading / writing) στο οποίο επιθυμείτε να δοκιμαστείτε. 

https://ielts.org/take-a-test/preparation-resources/sample-test-questions/academic-test 


&  tips για καλύτερη επίδοση πριν την πραγματοποίηση του sample test 

https://ielts.org/take-a-test/test-types/ielts-academic-test#Reading