Πιστοποιήσεις Αγγλικών

Cambridge English

YLE

KET for Schools

Κάθε χρόνο, χιλιάδες σπουδαστές συμμετέχουν στις εξετάσεις Cambridge English: Key for Schools με σκοπό να αποδείξουν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν τον γραπτό και προφορικό λόγο της καθομιλουμένης αγγλικής.

PET for Schools  - B1

Κάθε χρόνο, χιλιάδες σπουδαστές συμμετέχουν στις εξετάσεις Cambridge English: Preliminary for Schools με σκοπό να αποδείξουν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν τα αγγλικά στο πλαίσιο της καθημερινότητας.

Cambridge English: First for Schools (F.C.E)   - B2

Η εξέταση Cambridge English: First for Schools είναι ειδικά προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντα των σπουδαστών, ώστε να ενισχύει το ενδιαφέρον τους να μάθουν αγγλικά. Καθώς βασίζεται σε οικεία θέματα και καταστάσεις, δίνει στους σπουδαστές αυτοπεποίθηση ώστε να χρησιμοποιούν τα αγγλικά τους και τους ενθαρρύνει να προχωρήσουν σε εξετάσεις για πιστοποιητικά ανώτερου επιπέδου. Το πιστοποιητικό που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συμμετέχουν επιτυχώς στην εξέταση First for Schools είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό της εξέτασης First.

Cambridge English: Advanced (C.A.E)   - C1

σας δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα:

Αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως απόδειξη υψηλών επιδόσεων.

Περισσότερα από 6.000 εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και κρατικοί φορείς σε όλο τον κόσμο αναγνωρίζουν το Cambridge English: Advanced (CAE) ως απόδειξη υψηλών επιδόσεων. Ένα πιστοποιητικό που ανοίγει τον δρόμο σε άπειρες ευκαιρίες.

Σας βοηθάει να αναπτύξετε τις γλωσσικές δεξιότητες που χρειάζεστε για να επιτύχετε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις αιτήσεις εισαγωγής σε πανεπιστήμια και αιτήσεις φοιτητικής βίζας στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία.

Προσφέρει υψηλού επιπέδου δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα, για ακαδημαϊκή και επαγγελματική επιτυχία. Η προετοιμασία για το Cambridge English: Advanced (CAE) βοηθάει τους διδασκόμενους να αναπτύξουν δεξιότητες και να τις αξιοποιήσουν στο έπακρο για τις σπουδές, την εργασία και τη διαμονή τους σε αγγλόφωνες χώρες.


Cambridge English: Proficiency (C.P.E)  - C2

Το Cambridge English: Proficiency, Certificate of Proficiency in English (CPE), είναι το ανώτατο πιστοποιητικό. Αποδεικνύει ότι έχετε επιτύχει ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο στα αγγλικά.

MICHIGAN

Οι εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Michigan ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. στον τομέα της γλωσσικής έρευνας. 


ECCE (Examination for the Certificate of Competency in English Competency)

Η Εξέταση για το Πιστοποιητικό Επαρκούς Γνώσης της Αγγλικής  σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Η εξέταση αξιολογεί τη γλωσσική ικανότητα στην παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική.


ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English)

Η Εξέταση για το Πιστοποιητικό Άριστης Γνώσης της Αγγλικής  σε επίπεδο Γ2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Η εξέταση αξιολογεί γλωσσικά, κειμενικά, κοινωνιογλωσσικά και πραγματολογικά στοιχεία της Αγγλικής. Είναι η πιο δημοφιλής εξέταση για την απόκτηση ενός πτυχίου αγγλικών, επιπέδου C2/Γ2 στην Ελλάδα. 

Το ECPE του Michigan αποτελείται από 4 sections.:Τα τρία πρώτα μέρη (Writing, Listening και GCVR) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις του ECPE και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.


Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το έτος, κάθε Μάιο και Δεκέμβριο. Οι γραπτές εξετάσεις του ECPE διεξάγονται Κυριακή ενώ οι προφορικές σε διαφορετική ημερομηνία, πριν ή μετά τις γραπτές εξετάσεις.


Βάση Επιτυχίας, μέσος όρος βαθμολογίας σε όλες τις ενότητες της εξέτασης 650. 

840-1000: Honors (H)

750-835: Pass (P)

650-745: (Low Pass)

610-645: (Borderline Fail)

0-605: (Fail)


LRN 

Το LRN “Learning Resource Network” είναι πτυχίο πιστοποίησης γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ & σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα επίπεδα από το Β1 έως και C2.

Αποτελεί μια επιλογή με συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων ισάξιων πτυχίων και είναι μια πολύ δημοφιλής επιλογή για ενήλικες που θέλουν να αποκτήσουν την πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Lower ή Proficiency.

Ο οργανισμός LRN, είναι αναγνωρισμένος από τον Βρετανικό Οργανισμό Ofqual (το αντίστοιχο βρετανικό ΑΣΕΠ) και μέλος του ALTE (Association of language testing in Europe) στον οποίο ανήκουν όλοι οι μεγάλοι Εξεταστικοί Φορείς Πιστοποίησης της Ξένης Γλώσσας. Πλεονεκτήματα του LRN είναι:


Τι περιλαμβάνουν οι εξετάσεις LRN

Οι εξετάσεις πιστοποίησης του LRN χωρίζονται σε 4 τμήματα:


Τα LRN B1 και B2 έχουν συνολικά 80 marks ενώ τα LRN C1 και C2 έχουν 100. 

LRN B1/B2                 LRN C1/C2          Result

 0-39                                    0-49                FAIL

40-51                                 50-64               PASS

52-63                                 65-79              MERIT

64-80                                80-100         DISTINCTIONTOEIC  σε 1-2 μήνες!!! για ΑΣΕΠ 

TOEIC ΣΕ 1-2 ΜΗΝΕΣ! για ΑΣΕΠ 

Το TOEIC® απευθύνεται σε υποψηφίους που θέλουν να αποδείξουν την ικανότητά τους στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας στο καθημερινό ή εργασιακό τους περιβάλλον

Το TOEIC® είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική.  Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση (ο επίσημος φορέας των εξετάσεων TOEIC® στην Ελλάδα) και  έχει βραβεύσει τη σχολή μας ΑΧΟΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ  με Certificate of Recognition.


Που αναγνωρίζεται το TOEIC®


    μέτρια γνώση  Basic B1 (405-500)

    καλή γνώση  Lower Β2 (505-780) 

    πολύ καλή γνώση Advanced C1 (785-900)

    άριστη Proficiency C2 (905-990Το TOEIC® διατίθεται σε 2 τύπους εξέτασης: TOEIC® Listening and Reading  &   TOEIC® Bridge


TOEIC® Listening and Reading που αποτελείται από 200 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, μοιρασμένες σε 2 μέρη και διαρκεί 2 ώρες. 


TOEIC® Bridge, ένα τεστ μικρότερης διάρκειας που απευθύνεται σε μικρότερης ηλικίας υποψηφίους, αποτελείται από 100 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, μοιρασμένες σε 2 μέρη και διαρκεί 1 ώρα.


Πλεονεκτήματα του TOEIC® 


Εξετάσεις TOEIC 


Πτυχίο TOEIC 

IELTS

Το IELTS (International English Language Testing System) διοργανώνεται από το Βρετανικό Συμβούλιο και το Πανεπιστήμιο του Cambridge και δημιουργήθηκε για να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές των Βρετανικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Αγγλόφωνων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων διεθνώς. 

Είναι ένα διεθνές test αξιολόγησης του επιπέδου Αγγλικών των υποψηφίων για σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό.

Γίνεται δεκτό από τα περισσότερα πανεπιστήμια στην Βρετανία, Καναδά, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νότιο Αφρική, σε πανεπιστήμια της Αμερικής και σε οργανισμούς παγκοσμίως για εκπαίδευση, εργασία και μετανάστευση.

IELTS Exam: Academic ή General Training. Τα IELTS test γίνονται γραπτώς ή on line  και αποτελούνται από 4 μέρη: Listening, Reading, Writing και Speaking. Όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται στις ίδιες ενότητες Listening και Speaking, ενώ το Reading και Writing προσφέρονται ως Academic ή General Training εκδοχές ανάλογα με την εξέταση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος.

Η βαθμολογική κλίμακα του IELTS είναι από το 1 έως το 9. Οι εξεταζόμενοι βαθμολογούνται σε κάθε μία από τις επιμέρους ενότητες (Listening, Reading, Writing and Speaking), οι οποίες συμψηφίζονται σε ένα Γενικό Μέσο Όρο.

Το test IELTS διαρκεί συνολικά 2 ώρες και 45 λεπτά. Περιλαμβάνει:

Listening 30'       40 ερωτήσεις

Reading 60'       40 ερωτήσεις

Writing 60'         2 θέματα

Speaking 11-14' 1 Συνέντευξη


Αντιστοιχίες IELTS score με Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (CEF)

7,5-9        C2 (Proficiency)

6-7            C1 (Advanced)

4,5-5,5    B2 (Lower)


Οι εξετάσεις του IELTS στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη πραγματοποιούνται κάθε μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Ημερομηνίες εξετάσεων, εξέταστρα και εξεταστικά κέντρα

https://www.britishcouncil.gr/exam/ielts/dates-fees-locations

Τα αποτελέσματα εκδίδονται 13 μέρες μετά την εξέταση.

 Ισχύει για 2 έτη.


Sample test  για άμεση εικόνα του σκορ σας.. 

Παροχή sample test και για τις δύο μεθόδους εξέτασης, με αντίστοιχο απαντολόγιο, για γρήγορη και άμεση εικόνα του σκορ σας. Επιλογή μεταξύ δύο ειδών εξέτασης paper-based & computer-based .

Και στις δύο περιπτώσεις, διατίθεται επιλογή του εκάστοτε skill (speaking / listening/ reading / writing) στο οποίο επιθυμείτε να δοκιμαστείτε. 

https://ielts.org/take-a-test/preparation-resources/sample-test-questions/academic-test 


&  tips για καλύτερη επίδοση πριν την πραγματοποίηση του sample test 

https://ielts.org/take-a-test/test-types/ielts-academic-test#Reading 


TOEFL iBT

Το TOEFL (Test of English as a Foreign Language) είναι διεθνείς εξετάσεις αντίληψης και χρήσης της Αγγλικής γλώσσας για Εισαγωγή σε Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια σε Πτυχιακό ή Μεταπτυχιακό επίπεδο.

Δίδονται μέσω υπολογιστή και περιλαμβάνουν:

Το TOEFL iBT (Internet Based Test) διαρκεί περίπου 4½ ώρες και εξετάζει Κατανόηση Κειμένου (Reading), Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening), Παραγωγή Προφορικού (Speaking) καθώς και Γραπτού λόγου (Writing). Η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή 30-40 φορές κάθε χρόνο σε εξεταστικά κέντρα σε όλο τον κόσμο.

Το TOEFL iBT Test έχει έναν νέο τρόπο εξέτασης του Speaking, ο οποίος περιλαμβάνει independentκαι integrated  ερωτήματα. (Σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης επιτρέπεται στον εξεταζόμενο να κρατά σημειώσεις).

Η εξέταση στο Listening περιλαμβάνει ερωτήσεις οι οποίες εξετάζουν την κατανόηση  της συμπεριφοράς, του βαθμού βεβαιότητας, καθώς και του στόχου των προφορικών κειμένων.

Το Reading, συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων ερωτήσεις οι οποίες ζητούν από τους εξεταζόμενους να κατηγοριοποιήσουν πληροφορίες και να συμπληρώσουν ένα διάγραμμα  ή μια περίληψη. Τέλος, η Έκθεση προαπαιτεί πληκτρολόγηση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Υπάρχει ένα independent καθώς και ένα integrated  θέμα. Ωστόσο, η γραμματική εξετάζεται μόνο εμμέσως στις ερωτήσεις και ασκήσεις σε κάθε επιμέρους section της συνολικής εξέτασης.


GRE

Η προετοιμασία των σπουδαστών για την απόκτηση του πιστοποίηση GRE (Graduate Record Examination) που χρειάζεται για εισαγωγή σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το GRE είναι τεστ αποτίμησης μαθηματικών, λογικών και αναλυτικών ικανοτήτων των υποψηφίων φοιτητών που αποσκοπούν να παρακολουθήσουν Μεταπτυχιακά προγράμματα στα κορυφαία Αγγλόφωνα προγράμματα όλου του κόσμου, και αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη όπως αυτά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Section                                              Number of Questions                        Time (min.)

Analytical Writing:                             Choice of 1 topic out of 2                          45

Analysis of an Issue                                       1 topic                                           30

Analysis of an Argument

Verbal Section                                                  30                                              30

Quantitative Section                                         28                                              45

Unidentified Pre-test                                    28 or 30                                      45 or 30

Research                                                        varies                                         varies

 


Οι εξετάσεις δίνονται με ειδική αίτηση στην Professional Services Centre:

ΑΘΗΝΑ

Professional Services Centre

Computer Lab, 5th Floor

24 Lagoumitzi str. 17671 Kallithea

Athens,Greece

Τel. 210 924 6623

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ιδρυμα Fulbright

Βενιζέλου 4, 3ος όροφος

546 24 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο. 2310 242 904