Τα πιστοποιητικά ισχύον για πάντα*

ωστόσο, αρκετά πανεπιστήμια του εξωτερικού, αποδέχονται πρόσφατο πτυχίο επιπέδου C1 , C2

*(εξαιρέσεις: IELTS-2ετη)

ΙΤΑΛΙΚΑ