GROUP 5 - 8 ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Τα τμήματα του ΑΧΟΝ έχουν περιορισμένο αριθμό σπουδαστών γιατί με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στον καθηγητή να απευθύνει στον καθένα περισσότερες φορές το λόγο. Η διάταξη της αίθουσας καθώς επίσης και το ότι τα τμήματα αποτελούνται από άτομα της ίδιας ηλικίας και του ιδίου επιπέδου δημιουργούν τις συνθήκες για να εφαρμόζονται βασικές παιδαγωγικές αρχές όπως: ευγενής άμυλα και διαρκής συμμετοχή του σπουδαστή στο μάθημα.

ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η ύλη των βιβλίων που διδάσκονται στον ΑΧΟΝ είναι συνδεδεμένη με βιντεομαθήματα, τα οποία συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εμπέδωση της. Τα βιντεομαθήματα καθιστούν τη μάθηση πιο ευχάριστη και την απομνημόνευση λιγότερο βαρετή. Επίσης συμβάλλουν στην διαρκή ενεργοποίηση του σπουδαστή.

SLIDES

Κάθε μάθημα που διδάσκεται στον ΑΧΟΝ συνοδεύεται από μια σειρά slides, τα οποία προσφέρουν στο σπουδαστή ευκαιρίες κατανόησης των μηχανισμών λειτουργίας και αποτελεσματικής χρήσης της διδασκόμενης γλώσσας. Είναι δε γνωστό ότι μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις. Η προβολή της εικόνας αποτελεί αιτία συζήτησης.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου

Ο ΑΧΟΝ επιλέγει να διδάσκουν στα τμήματα του καθηγητές πτυχιούχοι ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, διότι έχουν διδαχθεί παιδαγωγικές μεθοδολογίες και ψυχολογία.

Εντάσσει δε τους καθηγητές του σε μια διαδικασία επιλογής και σεμιναρίων προκειμένου αυτοί να είναι γνώστες του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΧΟΝ πριν μπουν στην αίθουσα να διδάξουν.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

Το διδακτικό υλικό επιλέγεται με αυστηρά παιδαγωγικά κριτήρια τα οποία έχει θέση Τo Τμήμα Ζωντανών Γλωσσών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Συμπληρώνονται δε με τα συγγράμματα ΑΧΟΝ προκειμένου η κατάρτιση του σπουδαστή να είναι πληρέστερη.

CONVERSATION CLASS

Ξεχωριστό μάθημα το οποίο έχει στόχο αυστηρά και μόνο τον προφορικό λόγο, διότι πιστεύουμε ότι εάν η γλώσσα δεν μιλιέται, είναι σαν να μην την γνωρίζουμε. Προκειμένου να το επιτύχουμε εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές όπως βιντεοσκόπηση σπουδαστών, χρήση FLASH CARDS,κ.α.

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

Ο ΑΧΟΝ εφάρμοσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και καθιέρωσε τα μαθήματα με βιντεοσκοπήσεις. Σε τακτά χρονικά διαστήματα βιντεοσκοπείται η τάξη και ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να συνειδητοποιεί τα λάθη του, να τα θυμάται και να τα διορθώνει. Επίσης μαθαίνει από τα λάθη των άλλων που βλέπει κατά τη διόρθωση. Το μάθημα αυτό είναι πολύ ευχάριστο και πολύ ενδιαφέρον. Αποτυπώνονται στη μνήμη του σπουδαστή οι σωστές συνομιλίες, τις οποίες και καλείται να χρησιμοποιεί στο εξής.

MULTIMEDIA COMPUTER PROGRAMΜΕ

Ένα ατομικό μάθημα μιας ώρας την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια του οποίου ο κάθε σπουδαστής, με τη χρήση των multimedia, αυτενεργεί και ζει εξατομικευμένα όλη τη διδασκόμενη ύλη.

ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τελικά Τεστ & Τεστ Τριμήνου online για την καλύτερη εξάσκηση και αξιολόγηση του σπουδαστή.

INGLISH!

Χρήση αυθεντικού υλικού (αποσπάσματα ταινιών, τραγούδια, κλπ.) για να βελτιωθεί η επικοινωνία των σπουδαστών στην ξένη γλώσσα αλλά και για να διασκεδάζουν μαθαίνοντας!

AXON@home

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ για κάθε διδακτική ώρα (παρουσίες, απουσίες, διάβασμα, συμμετοχή, αφομοίωση, ύλη που διδάχθηκε, παρατηρήσεις)

TESTS, ΑΣΚΗΣΕΙΣ, MOCK TEST ΠΤΥΧΙΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σε κάθε απουσία.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ(κάθε 2 μήνες)

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ