δώρα

Ασύγχρονη Πλατφόρμα Εκπαίδευσης, BurlingtonEnglish - Everyday, Advanced, Business,1-3 μήνες.  https://www.burlingtonenglish.com/  

       αξίας  120€ δώρο με εγγραφή σε τμήμα 

Τυφλό Σύστημα ΔακτυλογράφησηςΕλληνικό/Αγγλικό 
  • 20 ώρες στα εργαστήρια της σχολής
  • το πιο βασικό & απαραίτητο προσόν στο χώρο εργασίας γραφείου
  • βελτιώστε ταχύτητα και εύστοχα χτυπήματα,  
  • αυξήστε την  παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα σας.

  αξίας   80€ δώρο με εγγραφή σε τμήμα

Μαθήματα και Προετοιμασία Εξετάσεων Πιστοποίησης ECDL ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα για ΑΣΕΠ ή ιδιωτικό τομέα, με

Elearning στο χώρο σας, Πακέτο @HOME CERT 

ή

στα εργαστήρια της  Σχολή μας Πακέτο @SCHOOL


  αξίας   85/65  δώρο με εγγραφή σε τμήμα ξένης γλώσσας  4-8μήνες  

3-6  ECDL MOCK TEST 

θέματα από προηγούμενες εξετάσεις ECDL 

  αξίας 15-30 δώρο με εγγραφή σε τμήμα ή με elearning 


 πρόγραμμα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης

 5 υποτροφίες δωρεάν φοίτησης παιδικών προγραμμάτων