Ομαδικά ή Ατομικά μαθήματα,    με Kαθηγητή ή E-Learning   στη σχολή ή στο χώρο σας.   

ΠΑΙΔΙΑ - ΕΦΗΒΟΙ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΕΝΗΛΙΚΕΣ - ΣΤΕΛΕΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

γρήγορες απαντήσεις

Αναγνωρισμένοι φορείς πιστοποίησης πληροφορικής

ECDL 

GlobalCert 

ACTA

KEYCERT

UNICERT

VELLUM

οι πιο γνωστοί απο τους συνολικά 24 φορείς.


ΟΛΟΙ , Αναγνωρισμένοι από ΑΣΕΠ και για προκηρύξεις δημοσίου.

Σε βασικό  και σε προχωρημένο επίπεδο

Διαφορές  μεταξύ των φορείων  πιστοποίησης πληροφορικής

ECDL  

Καλύτερο για ιδιωτικό τομέα, εξωτερικό, μεταπτυχιακά, πιο ισχυρά βιογραφικό.

Σε βασικό  και σε προχωρημένο επίπεδο

Διάρκεια πιστοποιήσεων πληροφορικής.

Η διάρκεια τους είναι δια βίου και δεν χρειάζονται ποτέ ανανέωση.

Για τον ιδιωτικό τομέα, υπάρχει update (επανεξέταση και έκδοση επικαιροποιημένου πιστοποιητικού αν αυτό απαιτείτα ) που διασφαλίζει ότι ο κάτοχος είναι ενημερωμένος σχετικά με τις καινούριες εκδόσεις και δυνατότητες των προγραμμάτων.