Ομαδικά ή Ατομικά μαθήματα,        με Kαθηγητή ή E-Learning          στη σχολή ή στο χώρο σας.   

ΠΑΙΔΙΑ - ΕΦΗΒΟΙ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΕΝΗΛΙΚΕΣ - ΣΤΕΛΕΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ξένες γλώσσες      -                                                                                                πληροφορική

Αναγνωρισμένοι φορείς πιστοποίησης 

ΑΓΓΛΙΚΑ : 

CAMBRIDGE -KET-PET-FCE-CAE-CPE

MICHIGAN-  BCCE ECCE-ECPE, TOEIC

LANGUAGECERT

LRN “Learning Resource Network” 

ESB

NOCN

Κ.Π.Γ

ΓΑΛΛΙΚΑ :  ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  DELF, DALF SORBONNE 

ΙΤΑΛΙΚΑ : PERUGIA CELI  SIENA CILS  DIPLOMA

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHE

ΙΣΠΑΝΙΚΑ : Instituto Cervantes


οι πιο γνωστοί φορείς.


ΟΛΟΙ , Αναγνωρισμένοι από ΑΣΕΠ και για προκηρύξεις δημοσίου.

Σε βασικό  και σε προχωρημένο επίπεδο

A1-A2-B1-B2-C1-C2

Αναγνωρισμένοι φορείς πιστοποίησης 

ECDL 

GlobalCert 

ACTA

KEYCERT

UNICERT

VELLUM

οι πιο γνωστοί απο τους συνολικά 24 φορείς.


ΟΛΟΙ , Αναγνωρισμένοι από ΑΣΕΠ και για προκηρύξεις δημοσίου.

Σε βασικό  και σε προχωρημένο επίπεδο

Διαφορές  μεταξύ των φορείων  

ECDL  

Καλύτερο για ιδιωτικό τομέα, εξωτερικό, μεταπτυχιακά, πιο ισχυρά βιογραφικό.

Σε βασικό  και σε προχωρημένο επίπεδο

Διάρκεια πιστοποιήσεων.

Η διάρκεια τους είναι δια βίου και δεν χρειάζονται ποτέ ανανέωση.

Για τον ιδιωτικό τομέα, υπάρχει update (επανεξέταση και έκδοση επικαιροποιημένου πιστοποιητικού αν αυτό απαιτείτα ) που διασφαλίζει ότι ο κάτοχος είναι ενημερωμένος σχετικά με τις καινούριες εκδόσεις και δυνατότητες των προγραμμάτων.