Δια ζώσης στη Σχολή ή εξ αποστάσεως online στο χώρο σας, 
Ατομικά ή Ομαδικά με  Ασφάλεια & Ομαδοσυνεργασία


ΑΓΓΛΙΚΑ : 
KET-PET-FCE-CAE-CPE(CAMBRIDGE) ECCE-ECPE (MICHIGAN), TOEFL, IELTS, TOEIC, BULATS,GMAT,GRE

ΓΑΛΛΙΚΑ :
 DELF A1-A2-B1-B2, DALF C1-C2, SORBONNE 1-2

ΙΤΑΛΙΚΑ : 
CELI 1,2,3,4,5, CILS A1-A2-B1-B2-C1-C2, PLIDA A1-A2-B1-B2-C1-C2

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ :
FIT 1/A1, FITt 2/A2, ZD/B1, ZERTIFIKAT B2-C1, K.D.S., G.D.S.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ : 
INICIAL, INTERMEDIO, SUPERIOR

Κ.Π.Γ. για όλες τις γλώσσες