>> 26 χρονιά επιτυχίες
>> 9.000 σπουδαστές σε ξένες γλώσσες & πληροφορική
special offer έως 31/12/2021,
 δωρεάν :
 μαθήματα σε τμήμα ενηλίκων με  καθηγητή ή elearning
 & test προσομοίωσης 
& έκδοση πτυχίου
για ECDL 3 ενότητες 
για φοιτητές , ενήλικες, με νέα εγγραφή σας σε τμήματα ξένων γλωσσών 5-8 σπουδαστών ,με ολοκλήρωση 8μηνης τάξης

~~~

Για  ΑΣΕΠ & Ιδιωτικό Τομέα      
                      Δείτε βίντεο παρουσίαση >    www.facebook.com/axon.pagrati  [  ενότητα ΒΙΝΤΕΟ ]
  1. Διαχείριση αρχείων (WINDOWS)- Βασικές Έννοιες Πληροφορικής 
  2. Επεξεργασία Κειμένου (WORD)
  3. Λογιστικά Φύλλα (EXCEL)
  4. Παρουσιάσεις (POWERPOINT)
  5. Βάσεις Δεδομένων (ACCESS)
  6. Διαχείριση Πληροφοριών (INTERNET-OUTLOOK)
ΔΩΡΕΑΝ ΤΥΦΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ 20 ΩΡΕΣ

Στα παραπάνω προγράμματα δίνεται η δυνατότητα απόκτησης αναγνωρισμένου πτυχίου από το ECDL.Η κατοχή πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ αποτελεί απαραίτητο προσόν για συμμετοχή στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και για πρόσληψη στον Δημόσιο Τομέα. Η ΑΧΟΝ συνεργάζεται με τον μεγαλύτερο φορέα πιστοποιήσεων πληροφορικής στην Ελλάδα, το ECDL, που καλύπτει αυτή την απαίτηση καθώς αναγνωρίζεται επισήμως από το Ελληνικό Δημόσιο, τον ΟΕΕΚ και τον ΑΣΕΠ. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που εξηγούν την εντυπωσιακή συμμετοχή υποψηφίων στα προγράμματα απόκτησης του ECDL.
Το ECDL αναγνωρίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο και αναφέρεται ως «έγκυρο πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων Πληροφορικής» στις προκηρύξεις των Δημόσιων Οργανισμών και του ΑΣΕΠ. Επίσης, το Πρόγραμμα Πιστοποίησης ECDL είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο οποίο το ECDL αναφέρεται ως «πρότυπο σύστημα πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ».

Η ECDL Ελλάς, με την από 1-2-2006 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΕΕΚ, αποτελεί τον 1ο Πιστοποιημένο Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής αναγνωρισμένων και από το Ελληνικό Δημόσιο. Όπως ορίζεται στις διατάξεις του Π.Δ. 44/2005, από 1/1/2006 στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για προσλήψεις σε θέσεις φορέων του δημοσίου γίνονται αποδεκτά μόνο πιστοποιητικά που εκδίδονται από φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ.

Η πιστοποίηση της ECDL Ελλάς από τον ΟΕΕΚ υλοποιήθηκε σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Α/25081 (ΦΕΚ 1720/Β/2005) του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η απόφαση αυτή εμπερικλείει τη διεθνή πρακτική στον χώρο της πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και είναι εναρμονισμένη με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2003. Καθοριστικός παράγοντας στην ταχύτατη ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της ECDL Ελλάς από τον ΟΕΕΚ υπήρξε το γεγονός ότι η ECDL Ελλάς αποτελεί έναν Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ), σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024:2003.

Τα προγράμματά μας οδηγούν στην απόκτηση των πτυχίων:
ECDL core, expert, CAD, ImageMaker, Web Starter κ.α.