δείτε τα πάντα για  την πληροφορική στην Νέα ιστοσελίδα μας κάνοντας κλικ στη εικόνα 
https://sites.google.com/a/axon-pagrati.gr/axon-pagrati/plerophorike/ecdl-core/0101010%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE.PNG